אודות

אודותינו

מצוות כתיבת ספר תורה לכל יהודי חשובה מאד, עד כדי שעל פי המסורת היהודית היא סגולה לרפואה, עשירות, ואריכות ימים ועוד רבות.

לעילוי נשמת

הדרך הטובה ביותר להנציח יקירי לב שהלכו לעולמם היא על ידי ספר תורה

אות בספר תורה-הרעיון

רבים נמנעים מקיום מצוות ספר תורה עקב עלות הרכישה הגבוהה, לכן ניתנת לכם האפשרות לרכוש אות, פסוק, או אפילו פרשה שלימה בתורה וכך הנכם שותפים בספר תורה ויכולים לזכות בכל הסגולות.

הרבי מליובאוייטש עודד מאד בקרב חסידי חב"ד לקיים ולפרסם מצווה חשובה זו, וכיום בכל העדות והחוגים אין מי שלא מכיר את המושג "אות בספר התורה" 

אנו ממוקמים בעיר הקודש צפת, ישראל ומפעילים בית כנסת ובית מדרש פעיל.

המקום הוקם לפני 70 שנה על ידי רבי שלום אייכנשטיין מזידיטשוב' יהודי קדוש ומקובל. לימים בית הכנסת הועבר לידי בית חב"ד צפת, וכיום אברכים לומדים בו תורה מדי יום. המקום משרת קהל רב ומגוון מכל גווני הקשת, אשכנזים וספרדים. וקהל חסידי מכל החוגים. רב בית הכנסת הצדיק המקובל רבי יצחק אבוחצירא הפועל במקום בשיתוף עם בית חב"ד