ספר תורה כתב אר"י גודל 48 סמ'

100,000

מחיר הספר תורה לא כולל מע"מ, תושבי מדינת ישראל נדרשים להוסיף מע"מ.  מחיר הספר כולל מע"מ הינו 117,000 ₪

המחיר המוצג הוא מחיר סופי לתושבי חו"ל