ספר תורה כתב בית יוסף גודל 48 סמ'

105,000

מחיר הספר לא כולל מע"מ.  עלות הספר תורה עבור תושבי מדינת ישראל כולל מע"מ הינו 122,850 ₪

תושבי חו"ל לא נדרשים להוסיף מע"מ