ספר תורה כתב בית יוסף 48 סמ' מוכן

110,000

מחיר הספר לא כולל מע"מ.  עלות הספר תורה עבור תושבי מדינת ישראל  128,700 ₪

תושבי חו"ל לא נדרשים להוסיף מע"מ