ספר תורה כתב האר"י גודל 48 סמ'

165,000

מחיר הספר תורה לא כולל מע"מ, תושבי מדינת ישראל נדרשים להוסיף מע"מ.  מחיר הספר כולל מע"מ הינו 193,050 ₪

המחיר המוצג הוא מחיר סופי לתושבי חו"ל