ספר תורה כתב ספרדי גודל 56 סמ'

90,000

מחיר הספר תורה לא כולל מע"מ, תושבי מדינת ישראל נדרשים להוסיף מע"מ. מחיר הספר כולל מע"מ הינו 105,300 ₪

המחיר המוצג הוא מחיר סופי לתושבי חו"ל