ספר תורה כתב ספרדי גודל 56 סמ'

88,000

מחיר הספר תורה לא כולל מע"מ, תושבי מדינת ישראל נדרשים להוסיף מע"מ.  מחיר הספר כולל מע"מ הינו 102,960 ₪

המחיר המוצג הוא מחיר סופי לתושבי חו"ל