ספר תורה ספרדי גודל 56 סמ'

140,000

מחיר הספר תורה לא כולל מע"מ, תושבי מדינת ישראל נדרשים להוסיף מע"מ.  מחיר הספר כולל מע"מ הינו 163,800 ₪

המחיר המוצג הוא מחיר סופי לתושבי חו"ל