ספר תורה ספרדי גודל 56 סמ'

105,000

מחיר הספר תורה לא כולל מע"מ, תושבי מדינת ישראל נדרשים להוסיף מע"מ.  מחיר הספר כולל מע"מ הינו 122,850 ₪

המחיר המוצג הוא מחיר סופי לתושבי חו"ל